Hiszek hivatásomban, azt szorgalmasan művelve szerzek jó hírnevet magamnak.

Sikerre törekszem, de csak megérdemelt fizetségre és tisztességes haszonra tartok igényt, nem fogadok el olyan jövedelmet, mely önbecsülésem elvesztésével járna, sikert, melyet tisztességtelen előnyök vagy kétes cselekedetek révén érnék el.

Tudom, hogy üzleti tevékenységemmel nem kell másokét lerombolnom. Lojális vagyok ügyfeleimhez, üzletfeleimhez és őszinte önmagamhoz.

Amikor kétségessé válik,  nekem van-e igazam, s vajon etikusan cselekedtem-e, a konfliktust önmagam ellenében is feloldom.

A barátság számomra cél és nem eszköz. Vallom, hogy az igaz barátság önzetlen, nem az egymásnak tett kölcsönös szívességeken alapul. Hiszem, hogy az igaz barátság semmit sem kér, s a felém nyújtott kezet ennek szellemében fogadom el.

Állampolgári kötelezettségeimet mindig szem előtt tartom, szavaimban és tetteimben rendületlenül hű maradok nemzetemhez, hazámhoz  és szűkebb közösségemhez. Időmet, munkámat és erőmet készséggel szentelem e célokra.

Segítem embertársaimat; együtt érzek a bajban lévőkkel, gyámolítom a gyengéket és  a nélkülözőkkel megosztom, amim van.

Óvatosan kritizálok, de nem fukarkodom a dicsérettel, hisz’ építenem kell és nem rombolnom.